De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan dat de dagelijkse gang van zaken op school bespreekt, plannen moeten goedkeuren en de contacten met het bestuur onderhoudt.

MR leden namens het team zijn:

Patty Neuhaus

Ik ben sinds 2014 werkzaam op Het Vogelnest en sinds 2019 lid van de MR. Ik vind het interessant om mee te denken over onderwerpen die de school, de kinderen, de ouders en het team aangaan. Ik vind het belangrijk dat elk kind goed onderwijs krijgt en terugkijkt op een fijne tijd. Daarnaast hoor ik graag binnen het team tegen welke problemen zij aanlopen en welke aandachtspunten prioriteiten hebben, zodat dit tijdens de MR bespreekbaar gemaakt kan worden. Uiteraard lukt dit niet alleen. Samen met mijn collega en twee ouders zetten wij ons als MR ook dit jaar in voor Het Vogelnest. Ook u kunt bijdragen. Heeft u vragen, ziet u mogelijkheden of kansen voor onze school? Kunnen zaken anders of misschien beter? Laat het ons weten!

Nina Vink

Hallo, ik ben Nina en werk al bijna negen jaar met plezier op het Vogelnest. Ik sta met name voor de bovenbouwgroepen, maar ook groep 1/2 draai ik met plezier. Al een aantal jaar ben ik lid van de MR. Ik vind het belangrijk dat ouders en het team samen overleggen, zodat we van elkaar weten wat er speelt binnen de school en hoe de standpunten van ouders zijn, zodat wij op elkaar aan kunnen sluiten. Om het onderwijs voor onze leerlingen zo optimaal mogelijk te maken, is het belangrijk dat wij als MR meedenken, adviseren en beslissen over diverse zaken op schoolniveau en beleidsniveau. Wij zijn ook benieuwd naar uw mening. Laat van u horen!

MR leden namens de ouders zijn:

Touria Hafid

Mijn naam is Touria Hafid en ik ben moeder van Souleymen (groep 7) en Zakaria (groep 5) Ik ben sinds mei 2013 MR lid en sinds januari 2015 voorzitter van de MR. Ik heb een juridische achtergrond, maar heb  2 jaar geleden besloten mijn passie te volgen en ben toen mijn eigen onderneming gestart als cake designer. Ik zit in de MR omdat ik betrokken wil zijn bij de school van onze kinderen, weten wat er speelt, invloed hebben op het beleid en hier uiteraard mijn bijdrage aan leveren. Ik ben voorstander van openheid en heldere communicatie. Samen met de andere leden van de MR hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het goed functioneren van onze school. Heb je vragen of opmerkingen m.b.t. de MR, dan kom ik graag met je in gesprek.

Mohammed Ajbiri

 
Tevens vertegenwoordigen 2 MR leden de school in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapraad):
Patty Neuhaus
Touria Hafid