De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan dat de dagelijkse gang van zaken op school bespreekt, plannen moeten goedkeuren en de contacten met het bestuur onderhoudt.

MR leden namens het team zijn:

Patty Neuhaus

Ik ben sinds 2014 werkzaam op Het Vogelnest en sinds 2019 lid van de MR. Ik vind het interessant om mee te denken over onderwerpen die de school, de kinderen, de ouders en het team aangaan. Ik vind het belangrijk dat elk kind goed onderwijs krijgt en terugkijkt op een fijne tijd. Daarnaast hoor ik graag binnen het team tegen welke problemen zij aanlopen en welke aandachtspunten prioriteiten hebben, zodat dit tijdens de MR bespreekbaar gemaakt kan worden. Uiteraard lukt dit niet alleen. Samen met mijn collega en twee ouders zetten wij ons als MR ook dit jaar in voor Het Vogelnest. Ook u kunt bijdragen. Heeft u vragen, ziet u mogelijkheden of kansen voor onze school? Kunnen zaken anders of misschien beter? Laat het ons weten!

René Schneiders

Sinds 3 jaar werk ik op Het Vogelnest als leerkracht bij de nieuwkomers. Hier werk ik met veel plezier. De MR geeft me de mogelijkheid om mee te denken en bij te dragen aan de kwaliteit van de school. Op school moeten kinderen moeten zich goed kunnen ontwikkelen. De school is naast een plek waar je goed moet kunnen leren ook een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en collega’s. Samen kunnen we er voor zorgen dat de school bijdraagt aan het plezier om te leren.
 

MR leden namens de ouders zijn:

Karlijne Celestina

Mijn naam is Karlijne Celestina en ik ben de moeder van Josefina (groep 8), Lisa (groep 6) en Kiara (groep 2). Ik heb zelf een management achtergrond, maar ben onlangs een andere richting ingeslagen en werk nu als sociaal cultureel werker voor stichting spin. Dit betekent dat je mij naast het schoolplein ook als leider op een speeltuin tegen kunt komen! Ik ben dit schooljaar lid geworden van de MR omdat ik graag betrokken ben bij de school en mijn stem wil gebruiken om in te zetten voor een goed overleg tussen de school, de ouders en het bestuur en hier wat invloed op te hebben. Ik hoop dan ook mijn bijdrage hierin te kunnen leveren. Mocht je vragen hebben die betrekking hebben op de MR, ik sta er altijd voor open om in gesprek te gaan.
 
Tevens vertegenwoordigen 2 MR leden de school in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapraad):
Patty Neuhaus
Touria Hafid