De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan dat de dagelijkse gang van zaken op school bespreekt, plannen moeten goedkeuren en de contacten met het bestuur onderhoudt.

MR leden namens het team zijn:

 

Patty Neuhaus

Ik ben sinds 2014 werkzaam op Het Vogelnest en sinds 2019 lid van de MR. Ik vind het interessant om mee te denken over onderwerpen die de school, de kinderen, de ouders en het team aangaan. Ik vind het belangrijk dat elk kind goed onderwijs krijgt en terugkijkt op een fijne tijd. Daarnaast hoor ik graag binnen het team tegen welke problemen zij aanlopen en welke aandachtspunten prioriteiten hebben, zodat dit tijdens de MR bespreekbaar gemaakt kan worden. Uiteraard lukt dit niet alleen. Samen met mijn collega en twee ouders zetten wij ons als MR ook dit jaar in voor Het Vogelnest. Ook u kunt bijdragen. Heeft u vragen, ziet u mogelijkheden of kansen voor onze school? Kunnen zaken anders of misschien beter? Laat het ons weten!

Nina Vink

Hallo, ik ben Nina en werk al bijna negen jaar met plezier op het Vogelnest. Ik sta met name voor de bovenbouwgroepen, maar ook groep 1/2 draai ik met plezier. Al een aantal jaar ben ik lid van de MR. Ik vind het belangrijk dat ouders en het team samen overleggen, zodat we van elkaar weten wat er speelt binnen de school en hoe de standpunten van ouders zijn, zodat wij op elkaar aan kunnen sluiten. Om het onderwijs voor onze leerlingen zo optimaal mogelijk te maken, is het belangrijk dat wij als MR meedenken, adviseren en beslissen over diverse zaken op schoolniveau en beleidsniveau. Wij zijn ook benieuwd naar uw mening. Laat van u horen!

MR leden namens de ouders zijn:

Touria Hafid
Mohammed Ajbiri

 

Tevens vertegenwoordigen 2 MR leden de school in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapraad):
Patty Neuhaus
Touria Hafid