Ik moet een nieuw land leren kennen, nieuwe vriendjes maken, een nieuwe taal leren…

Elk jaar komen er kinderen op Amsterdamse basisscholen die de eerste jaren van hun leven in een ander land zijn opgegroeid. Sommigen gaan in Nederland zelfs voor het eerst naar school. Zij moeten in korte tijd heel veel leren  over hun nieuwe land met een andere cultuur, andere omgangsvormen en een andere taal.
Om deze kinderen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen en hun achterstand te verkleinen zijn er nieuwkomersgroepen. Want als je je thuis voelt kun je beter leren. Voor een goede start en opleiding is het beheersen van het Nederlands van groot belang.

Zie voor meer informatie: http://www.hetabc.nl/ouders/nieuwkomers-informatie-ouders/

De kinderen krijgen in kleine groepen (maximaal 15 leerlingen) les van speciaal opgeleide leerkrachten. Ieder kind werkt op zijn of haar eigen niveau. Waar nodig krijgen kinderen individueel aangepaste les of begeleiding.
Voor iedere leerling wordt een eigen leerplan opgesteld: het zogenaamde individuele ontwikkelingsplan. In dit plan staan de doelen beschreven die we willen halen met een leerling. Wanneer de doelen uit het plan bijna behaald zijn, nemen we samen met de ouders/verzorgers contact op met de stamschool. Voor de leerlingen die uitstromen naar het voortgezet onderwijs hanteren we als uitstroommoment alleen de maand juli (zomervakantie).
Het onderwijs op Het Vogelnest kost niets, m.u.v. de vrijwillige ouderbijdrage.

Voor meer inhoudelijk informatie over ons onderwijs verwijzen wij naar het onderwijsplan nk