De AVG is van kracht, ook voor Innoord en haar scholen

 

Per 25 mei 2018 is er nieuwe privacy-wetgeving van kracht geworden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van privacy nog beter beschermen. Innoord zal moeten voldoen aan deze wetgeving.

Dit betekent dat wij u zullen informeren over de persoonsgegevens van u of uw kind die wij verzamelen en waarom wij dat doen.
U hebt het recht om deze gegevens in te zien, op te vragen en zonodig te laten wijzigen of verwijderen. Meer informatie hierover vindt u op de website www.innoord.nl/privacy.

 

Ook leest u hier hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.
Er is binnen Innoord een privacybeleid opgesteld voor de stichting en haar scholen, met daarin aandacht voor onder andere:
Afspraken leveranciers: Met leveranciers en andere partijen die persoonsgegevens van ons ontvangen maken we goede afspraken die in lijn zijn met de nieuwe wet.
Toestemming gebruik beeldmateriaal: Voor het gebruik van foto- en videomateriaal binnen de school, vragen we uw toestemming. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken, neem hiervoor contact op met de school.
Bewustwording: Er wordt momenteel onder medewerkers aandacht besteed aan bewustwording, zij worden geïnformeerd over de praktische gevolgen van deze nieuwe met behulp van een handboek dat wij hebben opgesteld voor onze medewerkers.

Daarin is ook een gedragscode opgenomen voor medewerkers.
Mocht u nog vragen hebben over het privacybeleid van onze school, dan kunt u een mail sturen naar privacy@innoord.nl.