Dit zijn onze activiteiten!

De basisschool is een stukje van je leven.  Daarom wordt  er naast de reguliere vakken ook  aandacht geschonken aan andere activiteiten die wij voor opgroeiende kinderen heel belangrijk vinden:

Hallo Muziek
Hallo Muziek staat voor duurzame muziekeducatie in het basisonderwijs. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 krijgt elk kind minimaal 32 weken per schooljaar muziekles in de klas. De professionele muziekvakdocenten zijn veelal orkestmusici die zich speciaal voor dit type onderwijs bijscholen en certificeren. Karakteristiek voor de muziekeducatie is de combinatie van een doorgaande leerlijn, talentontwikkeling, sociale verbinding in de wijk én ondernemerschap. U kunt hier de site van Hallo Muziek bekijken.

Excursie cultuur
Jaarlijks bezoeken wij met de hele school een museum/cultureel gebouw in Amsterdam. U kunt denken aan: Het Amsterdams Historisch museum, museum Willet Holthuysen, Het Concertgebouw en Het Paleis op de Dam.

Excursie natuur
Jaarlijks maken de kinderen een excursie die te maken heeft met de natuur.