Dit zijn onze + activiteiten!

De basisschool is een stukje van je leven.  Daarom wordt  er naast de reguliere vakken ook  aandacht geschonken aan andere activiteiten die wij voor opgroeiende kinderen heel belangrijk vinden:

Hallo Muziek
Hallo Muziek staat voor duurzame muziekeducatie in het basisonderwijs. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 krijgt elk kind minimaal 32 weken per schooljaar muziekles in de klas. De professionele muziekvakdocenten zijn veelal orkestmusici die zich speciaal voor dit type onderwijs bijscholen en certificeren. Karakteristiek voor de muziekeducatie is de combinatie van een doorgaande leerlijn, talentontwikkeling, sociale verbinding in de wijk én ondernemerschap. U kunt hier de site van Hallo Muziek bekijken.

Excursie cultuur
Jaarlijks bezoeken wij met de hele school een museum/cultureel gebouw in Amsterdam. U kunt denken aan: Het Amsterdams Historisch museum, museum Willet Holthuysen, Het Concertgebouw en Het Paleis op de Dam.

Excursie natuur
Jaarlijks maken de kinderen een excursie die te maken heeft met de natuur.

Projectweek
Jaarlijks doen wij met de hele school een projectweek. Het gekozen thema staat dan gedurende de hele week centraal. Zie voor meer informatie onze schoolkalender.

Vakantieschool taal
De kinderen krijgen wekelijks (na schooltijd) anderhalf uur extra taalonderwijs. In iedere schoolvakantie krijgen de kinderen twee dagen extra taalonderwijs. Één van die dagen is een uitstapje, gerelateerd aan het thema. De vakantieschool taal heeft tot doel het vergroten van alle taalvaardigheden en het plezier in taal(verwerving).

Naschoolse cursussen
Stichting Wijsneus organiseert naschoolse cursussen op scholen. Dit aanbod wordt afgestemd met de school. De wensen, het jaargetijde, populariteit, noodzaak en de docent zorgen ervoor dat iedere cursus weer anders is. We hebben dus geen kant-en-klaar pakket dat we hier op kunnen sommen. Onder de kopjes aan de linkerkant staan per talentgebied een aantal voorbeelden van wat er mogelijk is.

Het mentorproject
De kinderen van de groepen 7, 8 en NK kunnen meedoen met het mentorproject. Studenten van het HBO en de universiteit begeleiden kleine groepjes leerlingen op weg naar het voortgezet onderwijs. De kinderen kunnen in totaal drie jaar deelnemen aan dit project. Zie voor meer informatie deze website.

De IMC weekendschool
Elk jaar kunnen kinderen van groep 7 zich aanmelden voor de IMC weekendschool. Dit is een school voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren van tien tot veertien jaar. Hier krijgen jongeren 2,5 jaar lang elke zondag les van professionals die met plezier hun vak uitoefenen. Zie voor meer informatie de website van de IMC weekendschool.

Zomerschool
Leerlingen  van groep 6, 7, 8 en NK kunnen tijdens de zomervakantie naar school. Dit is een programma waarin jongeren gedurende drie weken dagelijks leuke, creatieve en leerzame activiteiten ondernemen op school en in de omgeving. Zie voor meer informatie deze website.