Bijzonder verlof

In sommige gevallen kan een kind dat leerplichtig is extra vrij krijgen. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van:

  • Een verhuizing
  • Een wettelijke verplichting, zoals een afspraak bij de kinderrechter of een  oproep van de leerplichtambtenaar
  • Verplichtingen die voortkomen uit een geloofsovertuiging
  • Een 12,5-, 25-, 40-, 50,- of 60-jarig huwelijksjubileum van naaste familieleden
  • Een jubileum van een (groot)ouder die 25, 40 of 50 jaar in dienst is
  • Ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden
  • Omstandigheden  die onverwachts of buiten de wil van de ouders gelegen zijn

U wordt verzocht om afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Het is niet toegestaan om met leerplichtige kinderen op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties om.

Het aanvragen van extra verlof doet u door middel van een formulier dat u bij de school kunt opvragen. Over een verlof van maximaal tien schooldagen beslist de directeur. De leerplichtambtenaar beslist over verloven langer dan tien schooldagen. Een aanvraag voor een verlof langer dan tien schooldagen dient ten minste acht weken van tevoren te worden ingediend bij de leerplichtambtenaar van stadsdeel Noord. U kunt het formulier inleveren bij de directeur, zij zal het formulier vervolgens doorsturen naar de leerplichtambtenaar.

Voor meer informatie, klik hier om naar de site van gemeente Amsterdam te gaan.