Gymnastiek

Op maandag en vrijdag komt meester Jeroen voor de gymnastieklessen. Hieronder staat vermeld wanneer de kinderen gymnastiek hebben.
De kinderen moeten een sportbroekje, T-shirt, gymschoenen en een handdoek meebrengen. Na de gymles kan er gedoucht worden.

Tijd

Maandag

Vrijdag

08.30 uur

7/8

7/8

09.15 uur

6/7

6/7

10.00 uur

4/5

4/5

10.45 uur

NK1/3*

NK1/3*

11.30 uur

NK2/3**

NK2/3**

12.15 uur

Pauze

Pauze

12.30 uur

1/2

1/2

13.15

3

3

De NK3 is gesplitst: de ene helft gymt met NK1 en de andere helft met NK2.