Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u vragen hebt of niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken op OBS Het Vogelnest. In dat geval kunt u dat het beste eerst bespreken met de leerkracht van uw kind. Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u vervolgens de directie van het Vogelnest benaderen. Wanneer u met uw vraag of klacht niet bij de school terecht kunt, of wanneer de school de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Stichting Openbaar Onderwijs Noord.

Klik hier, om naar de website van Stichting Innoord te gaan.