Ouderbijdrage

OBS Het Vogelnest vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds. De hoogte van deze bijdrage is € 50,00. Met deze bijdrage worden speciale schoolactiviteiten bekostigd, zoals het sinterklaasfeest, het kerstdiner, het paasontbijt, schoolreisjes en diverse uitstapjes.

Voor sommige activiteiten wordt een extra bijdrage gevraagd, zoals de schooltuinen in groep 6/7 (€ 15,00) en het schoolkamp voor groep 8 en NK, die uitstromen naar het VO (€60,00).

Zonder uw bijdrage zijn deze leuke en bijzondere activiteiten helaas niet mogelijk.

OBS Het Vogelnest wil benadrukken dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Als u als ouder niet in staat bent om de ouderbijdrage te betalen, kunt u wellicht een beroep doen op een vergoeding. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de directie.