Ouderkamer

Er is een ouderkamer ingericht waar ouders terecht kunnen om met en van elkaar te leren aan de hand van praktische thema’s zoals opvoeding en gezonde lifestyle.

De oudercontactfunctionaris, Fatiha Belkasmi, is de brug tussen de ouders en de school; zij legt contacten met de ouders en betrekt ze bij de school d.m.v. voorlichting, cursussen en andere activiteiten.

Wat kan de oudercontactfunctionaris voor de ouders/verzorgers betekenen:

-Ze maakt contact/afspraken tussen ouders en andere professionals in de school
-Helpt ouders met vragen over hun kind en de school
-Verwijst ouders naar andere instanties in de buurt
-Biedt een luisterend oor voor ouders die dat nodig hebben
-Organiseert activiteiten met en voor ouders
-Houdt wekelijks een open inloop spreekuur
-Maakt indien nodig gebruik van tolken om met ouders te kunnen communiceren, of roept  daarvoor de hulp in van andere ouders die de betreffende taal spreken
-Gaat op huisbezoek bij ouders die moeilijk te bereiken zijn.