Ziek melden

Als uw kind ziek is, dan dient u de school hier bij voorkeur mondeling of telefonisch van op de hoogte te brengen. U kunt de ziekmelding voor 08.15 uur doorgeven aan de conciërge of de administratie.